Thông tin dự án:

Tên dự án: Cửa hàng xe máy điện Thành  Đạt

Địa chỉ: 162A Nguyễn Huệ, Vĩnh Long

Phạm vi công việc của Omega ICC: Thiết kế phương án

Phối cảnh 3D showroom

Phối cảnh 3D mặt trước showroom

Xem thêm dự án của Omega ICC: https://omegaicc.com/trang-du-an/