Dự án thiết kế văn phòng cho Honda Biên Hòa

Thông tin chung – Thiết kế văn phòng Honda Phát Tiến Biên Hòa

Tên công trình: Thiết kế văn phòng Honda Phát Tiến Biên Hòa

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TMDV Phát Tiến

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for English -> Vietnamese…
    • Create a new word list…
  • Copy