24 Tháng Mười Một, 2020 / Tuyển dụng

Tuyển dụng NHÂN VIÊN KINH DOANH

Với sự mở rộng, phát triển nhiều dự án thiết kế kiến trúc, công ty TNHH Tư vấn Đầu tư...
Xem thêm
24 Tháng Mười Một, 2020 / Tuyển dụng

Tuyển dụng KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng OMEGA (OMEGA Investment Construction Consultant Co.,Ltd. – OMEGA ICC) đang có...
Xem thêm
24 Tháng Mười Một, 2020 / Tuyển dụng

Tuyển dụng KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ & PCCC

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng OMEGA (OMEGA Investment Construction Consultant Co.,Ltd. – OMEGA ICC) tuyển dụng...
Xem thêm
24 Tháng Mười Một, 2020 / Tuyển dụng

Tuyển dụng KIẾN TRÚC SƯ

Do nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động với nhiều dự án mới, công ty TNHH Tư vấn Đầu...
Xem thêm