Thông tin dự án:

  • Tên dự án: Toyota PGS Quảng Trị
  • Địa chỉ: QL1A, xã Triệu Giang, tỉnh Quảng Trị
  • Phạm vi công việc của Omega ICC: Thiết kế phương án

Xem thêm các dự án của Omega ICC tại:https://omegaicc.com/trang-du-an/