7/03/2020| webhd

Giải thưởng Pritzker 2020 gọi tên cặp nữ thiết kế Ireland

Hai nhà thiết kế người Ireland là Yvonne Farrell và Shelley McNamara đã trở thành chủ nhân của giải thưởng danh giá trong giới kiến trúc Pritzker năm 2020 vì những nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ cho nền kiến trúc.

Yvonne Farrell và Shelley McNamara

Cả hai là những công dân Ireland đầu tiên đoạt giải thưởng này, và cũng là người thứ 47 và 48 đoạt giải.

Kiến trúc có thể được mô tả là một trong những hoạt động văn hóa quan trọng và phức tạp nhất hành tinh,” —- Yvonne Farrell

contact me on zalo
contact me on zalo