Thông tin dự án:

  • Tên dự án: Isuzu Tây Bắc
  • Địa điểm: Tân Thới Đông, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phạm vi thực hiện của Omega: Thiết kế phương án

(Hình ảnh thực tế) (Hình ảnh thực tế) (Hình phối 3D dự án)(Hình phối 3D dự án)