Thông tin dự án:

  • Chủ đầu tư: công ty Cổ Phần Thành Hưng
  • Tên dự án: Isuzu Hưng Yên
  • Địa chỉ: xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên
  • Phạm vi công việc của Omega ICC: Thiết kế phương án

Xem thêm dự án của Omega ICC tại: https://omegaicc.com/trang-du-an/