Thông tin dự án:

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nam Bình

Địa điểm: Số 69A, Quốc lộ 1A, xã Lý Văn Lâm, Tp.Cà Mau

Công việc thực hiện: Tư vấn thiết kế