Omega ICC lên phương án thiết kế kiến trúc cho showroom Honda Ôtô Vinh. 

Tên công trình: Showroom Honda Ôtô Vinh