Thông tin dự án:

  • Chủ đầu tư: công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hoàng Long
  • Tên dự án: Ford Quảng Bình
  • Địa chỉ: phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
  • Phạm vi công việc của Omega ICC: Thiết kế phương án

Xem thêm các dự án của Omega ICC tại: