28 February, 2020 / News

Who will the prestigious Pritzker Award 2020 belong to?

On March 3, the Prizker Prize for Architecture will announce the winner. Past winners include some of the most important...
Read More
15 August, 2019 / News

Tiêu chí kiến trúc xanh trong xây dựng nhà ở tại Việt Nam

Địa điểm bền vững Mục tiêu của tiêu chí này nhằm tạo lập cảnh quan hài hòa, giảm thiểu tác...
Read More