TEAM LEADER

Ar. BÙI LÊ ẤN LĨNH DESIGN MANAGER
Eg. ĐẶNG THỊ HẰNG MECHANICAL MANAGER
Eg. HOÀNG NGỌC DƯƠNG STRUCTURE
Eg. TÂN TRIỀU ELECTRICAL MANAGER

TÀI NĂNG CỦA CHÚNG TÔI

Ar. Hà Thanh Tùng Architect
Ar. Nguyễn Vũ Đoàn Architect
Y Hùng HMok Architect
Nguyễn Sỹ Hợp Architect
NGUYỄN TRẦN HOÀNG THUẬN Interior Designer
TRẦN TRUNG HIẾU SUPERVISOR & QC
PHẠM THÀNH NHÂN STRUCTURAL ENGINEER
NGUYỄN THÙY TRANG ASSISTANT DIRECTOR
NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN GENERAL ACCOUNTANT
TRẦN THẾ HUY DIGITAL MARKETING
NGUYỄN THỊ NHỚ HUMAN RESOURCE EXECUTIVE
contact me on zalo
contact me on zalo