Tên công trình: Nhà máy Tân Tạo
Địa điểm: 
Khu công nghiệp Tân Tạo, Tp. HCM.
Chủ đầu tư: Tập đoàn Tân Tạo
Đơn vị thiết kế: Tư vấn thiết kế Bách Việt
Loại dự án: Công trình công nghiệp
Phạm vi công việc do OMEGA ICC thực hiện: Tư vấn Quản lý dự án & Giám sát

thi-cong-cong-trinh-cong-nghiep-nha-may-tan-tao-1
Phối cảnh Nhà máy Tân Tạo

 

thi-cong-cong-trinh-cong-nghiep-nha-may-tan-tao-2
Hình ảnh thi công thực tế